Leefstijl coaching

Leefstijlgeneeskunde richt zich op het geheel van gedragingen van de mens en zijn omgeving; zijn voeding- en beweegpatroon, stress en ontspanning, slaap, sociale context en zingeving. Voor een belangrijk deel betreft dit een aangeleerd en beïnvloedbaar gedrag.

Het is belangrijk wanneer we ons meer bewust worden van onze eigen leefstijlgedragingen en de effecten ervan, we toch ook zelf invloed uit kunnen oefenen op onze leefstijl. Leefstijlgeneeskunde gaat daarom voor een belangrijk deel over bewustwording van gedrag, motivatie en beïnvloeding van de totale omgeving van het individu, rekening houden met zijn of haar wensen, behoeften en mogelijkheden. Ook preventie speelt hierin een belangrijke rol, kijk maar eens wat de effecten zijn van COVID en wat voor een belangrijke rol een gezond leef gedrag daarop invloed heeft.

In deze praktijk gaan we kijken naar uw beweging, slaap, voeding, zingeving, ontspanning en sociale interactie. We werken samen met andere partijen binnen de eerste en tweede lijn om u zo goed mogelijk te begeleiden.