Sanne de Jong

Oefentherapeut Cesar

Geregistreerd bekkentherapeut ,(kinder)slaaptherapeut en specialisatie in adem en ontspanning. Zwanger & fit en pilates docent.

Oefentherapie cesar/mensendieck is een prachtige manier om je fysieke klachten beter te begrijpen en te leren hoe je klachten kunt herstellen en voorkomen. Samen werken we aan een oplossing voor de klachten zodat u zelf grip krijgt over de klachten. Sinds 2014 werk ik met veel plezier bij Praktijk Schillemans.
Naast Oefentherapeut cesar ben ik ook geregistreerd bekkenoefentherapeut en (kinder)slaapoefentherapeut.

Tijdens de therapie vind ik het belangrijk dat u zich bewust wordt van uw houding en uw klachten en dat er in het behandelproces een gedragsverandering plaatsvindt, zodat klachten ook preventief worden verholpen.

Als geregistreerd bekkenoefentherapeut behandel ik bekken- en bekkenbodemklachten en klachten rondom de zwangerschap. Daarnaast ben ik gespecialiseerd op adem en ontspanning en werk ik als (kinder)slaapoefentherapeut waarbij uw (kind zijn) slaapproblemen behandel.

Als oefentherapeut cesar zie ik veel hoofdpijn-, nek-, rug-, houdings-, hyperventilatie- en zenuwbeknellingsklachten zoals o.a. hernia’s en kanaalstenose.

Naast mijn werkzaamheden als oefentherapeut geef ik diverse sportlessen. Als sport-, pilates- en zwanger&fit/mama&fit docent kan ik u nog beter begeleiden om een sterker fitter lichaam te krijgen/behouden.